Jugenddorf Wettmar

Die vietnamesische Jugend von damals trifft sich nach 30 Jahren

 

30 Năm…Thế là 30 Năm đã trôi qua…!

Thật là „Cảm động và Hạnh phúc“ khi chúng ta sau 30 Năm mà vẫn còn được liên lạc với nhau.

 

Mong sao Trang Web này sẽ được tồn tại mãi mãi, đễ Anh Em chúng ta được tiếp tục thường xuyên liên lạc với nhau cho tình cảm càng ngày càng gắn bó hơn.....

 

Webmaster 1:

Thọ guitar

Tel. 0511-436997

Handy:

01520-3796661

hphidan@gmx.de

www.tantho.jimdo.com

 

Webmaster 2:

Tiến xỉn

Tel. 0511-76819963

Handy: 0163-4754457

viettientran@web.de

 

Webmaster 3:

Thìn lào

Handy: 0163-9270890

thincao@web.de